Tel: 06-55392467 | Mail: info@olsmanadvies.nl

Site Search

Hulp bij uw salaris administratie nodig?

Als er één onderdeel is van de boekhouding dat vlekkeloos moet verlopen, dan is het wel de administratie rond de salarissen. Uw medewerkers rekenen op tijdige en juiste betaling van hun salaris. Diverse instanties eisen correcte afdrachten en accurate rapportage. Elke maand weer... Schakel daarom Olsman Advies in voor uw salarisadministratie!

 

Het volgende kunnen wij u uit handen nemen:

 

• Berekenen van (netto) salarissen
• Verstrekken van salarisspecificaties en betalingsadvieslijsten
• Periodieke aangifte loonheffing
• Aansluiting met de financiële administratie
• Input jaarverslag en jaaropgaven van personeel

• In- en uitdienstmeldingen bij instanties